Fytofoam® Water saving project - Murcia by Alterra
Casestudy

Project water besparing in Murcia met Alterra.

Twee keer zo groen met de helft van het water

Fytofoam water saving test

Bespaar water!

Waterbesparing is  belangrijker dan ooit. Onze producten hebben de afgelopen 20 jaar prijzen gewonnen voor waterbesparing in de land-en tuinbouw. En met een goede reden! Er is melding gemaakt van een waterbesparing tot 50%. Op de golfbaan ‘Mosa Trajectum’ in Spanje werd een experimentele opstelling geconstrueerd om twee identieke greens te vergelijken: een met Fytofoam®-applicatie en een zonder.

Op de proeflocatie is meetapparatuur geïnstalleerd

Het experiment was opgezet met als doelstelling:

Meet het hydraulische verschil in waterhoudend vermogen en uitspoel potentieel van de twee experimentele greens. Beoordeel het verschil in grasmat kwaliteit tussen de twee experimentele greens.

Product
Fytofoam water saving test setup

Meetresultaten van de TDR vochtigheidsmeter - Fytofoam®.

De meetgegevens van TDR-vochtmeter worden voor elke individuele sensor in tijdreeksen uitgezet.

Informatie voor elke tijdstap wordt tweedimensionaal weergegeven voor de beide greens.

De tweedimensionale afbeeldingen worden opeenvolgend weergegeven om tijdelijke informatie te geven over de waterbeweging in de profielen; er wordt een ‘waterbewegingsfilm’ gemaakt.

De ‘filmpjes’ van beide greens kunnen dan worden vergeleken.

Aanvullende berekeningen van de waterbalans kunnen worden gedaan met de gegevens over neerslag, irrigatie en drainage.

Zie afbeeldingen in carrousel hieronder

Test conclusie

De testresultaten waren duidelijk...

  • De green met Fytofoam® is vochtiger dan de green zonder foam.
  • Green met Fytofoam® kan het water langer vasthouden dan de green zonder foam.
  • Graszode op de behandelde green is zichtbaar groener en de zode is dichter dan die van de green zonder foam.
  • De green met foam heeft substantieel minder water nodig dan de onbehandelde green.
Fytofoam® Water saving project - Murcia Spain by Alterra Wageningen
Fytofoam® Water saving project - Murcia Spain by Alterra Wageningen
Fytofoam water saving test setup
Fytofoam® water savings research carried out by STRI - UK - Murcia Spain by Alterra Wageningen
Fytofoam® Water saving project - Murcia Spain by Alterra Wageningen
Fytofoam® Water saving project - Murcia Spain by Alterra Wageningen
Fytofoam test by STRI - Alterra
Fytofoam® Water besparing Water saving project - Murcia Spain by Alterra Wageningen

Meer informatie over Fytofoam® water besparende substraten

Golfbanen moeten kwalitatief het gehele jaar rond altijd op een zeer hoog niveau zijn.

Meer informatie gewenst over water besparing?

Contact - NL