Hydrocell applied Roofgarden in Norway Vertical farming
Casestudy

Daktuinen - Hydrocell®.

Wij kunnen u de juiste materialen aanleveren om op een mooie en milieuvriendelijke manier uw dak groen te maken en te isoleren. Door aanleg van verticale tuinen kunt u ook de wanden begroenen en isoleren.

Hydrocell® Green Roofs

Hydrocell® - Groene daken & licht gewicht daktuinen.

Hydrocell-vlokken zijn een unieke bodemverbeteraar met opmerkelijke waterhoudende eigenschappen. Het zijn witte vlokken die  gemengd met uw grond of tuinaarde tot 70% van zijn volume in water kan vasthouden voor de plantwortels. Hydrocell® is geschikt voor alle tuintoepassingen, waaronder bomen aanplanten, struiken, borders, kuip- en sierplanten,daktuinen en verticale tuinen,

Het Hydrocell – daktuinsysteem is ideaal als ondergrond voor mos-sedum, kruiden en grasvegetatiematten. Deze matten zijn een goed alternatief voor bijv. grind daken. Het grote voordeel van mos-sedummatten is de onmiddellijke zichtbaarheid van een kleurrijk groen tapijt na het leggen.

Hydrocell and Fytomix applied on a roofgarden

Millieu aspecten

Alles wat we in onze omgeving toepassen, moet worden gecontroleerd op effecten voor het milieu. Hydrocell®-schuim is biologisch afbreekbaar onder composteringsomstandigheden. Dat wil zeggen de juiste temperatuur en bacteriën. Ook in de compostering heeft Hydrocell een toegevoegde waarde door de lucht die in de vlokken aanwezig is.

Water en voeding naar de wortels:

Het opgenomen water met de eventueel aanwezige voedingstoffen is volledig beschikbaar voor de planten die met hun wortels in het harde schuim groeien. Dit in tegenstelling tot chemische gels (polyacrylamiden), geëxpandeerde kleikorrels of lava die behoorlijk veel water bufferen, maar slechts een klein deel daarvan aan de wortels leveren.

Waarom een daktuin met Hydrocell®?

Hydrocell is:

Composteerbaar, milieuvriendelijk product

Een veilige toepassing voor architecten en ontwikkelaars om ook bijzondere projecten te kunnen realiseren.

Zelf regulerend systeem gedurende het hele jaar

Geen verder onderhoud van het systeem na installatie en dus winstgevend

Hydrocell vlokken aangebracht in een laag van 10 cm, hebben een water bufferend vermogen van max. 70 liter / m2 (70 vol%)

Vertraagde regenwater afvoer waardoor in veel steden subsidie mogelijkheden voor groene daken.

Milieu vriendelijk

Inert

Onbrandbaar

Door de open cellige structuur veel lucht poriën

Duurzaam en bestand tegen extreme klimaat omstandigheden

 

Hydrocell vlokken Fytocell green roof - Brewery Wharf - Leeds

Brewery Wharf, Leeds

Gelegen aan de rivier de Aire in het centrum van Leeds, omvat dit 326 appartementencomplex van Robinson Design Group een Icopal groendak van 2.500 m2. Het daktuinsysteem aan de voorzijde van de ontwikkeling is gesitueerd op maaiveld met daaronder de parkeergarage. De tuin vormt een gemeenschappelijke ontspanningsruimte voor bewoners.

Ondergrond systeem:

De daktuin zelf bestaat uit een hoogwaardige wortelwerende-kapplaat met een Fytonop® 20 drainageplaat en een filtervlies. Dit wordt aangevuld met een lichtgewicht grondmengsel. Samenstelling: 30% zandleem, 30% turfvrije compost en 40% Hydrocell-vlokken.

St John’s School, Marlborough een tweeledige school te verenigen in één locatie. Het design van Format Milton Architects is bedoeld om het energieverbruik met 50% te verminderen ten opzichte van dat van de twee huidige locaties. De school is vorm gegeven als een verlengstuk van de heuveltop. Het grasdak volgt de kromming van het terrein waardoor de indruk wordt gewekt dat het landschap zachtjes is opgetild om de school eronder te huisvesten. Daarnaast maakt het ontwerp ook gebruik van gerecyclede materialen, hoge isolatieniveaus en fotovoltaïsche dakbeglazing.

Welke typen zijn er............

3 typen daktuinen

Intensieve groendaken

Het intensieve profiel is dieper, tussen 20-120 cm. Hierdoor kan er een grote diversiteit aan planten en bomen groeien. Deze tuinen worden uiteraard over het algemeen gebruikt als recreatieruimte. Om deze reden gebruiken we de Hydrocell-laagtoepassing.
Het onderhoud is gelijk aan een gewone tuin.

Semi-extensieve groendaken

Het medium profiel. In feite 10-20 cm. Hierdoor is een grote diversiteit aan planten mogelijk. Maar je kunt hier geen (grote) bomen laten groeien. Hiervoor gebruiken we Hydrocell in  Fytomix.

Extensieve groendaken

Bestaat uit een ondiep profiel van 5-10 cm. Dit adviseren wij bij onderhoudsarme tuinen. Dit zijn veelal laag groeiende planten zoals mossen, sedumsoorten en grassen wat je in deze tuinen zult vinden. Bovendien is gewichtsbesparing een belangrijk thema. Met onze ondergronden kunt u daktuinen maken, waar dit anders niet mogelijk is.

Samenvattend gebruiken we vlokken in substraten om intensere tuinen te creëren. Tegelijkertijd verminderen van het totale gewicht van het grondpakket waarin de planten toch goed kunnen ontwikkelen en zich handhaven.

Voorbeelden van daken met Hydrocell®

Wilt u graag meer informatie?

Contact - NL